News

 1. Information om covid-19 och eventuell påverkan på NordiCares verksamhet

  Situationen med utbrottet av covid-19 påverkar verksamheter och produktion över hela världen. Fortfarande är de fullskaliga effekterna av spridningen svåra att förutse. Utifrån den bild nulägesrapporterna ger ser NordiCare en begränsad påverkan på vår produktion och möjlighet att uppfylla leveransplikt gentemot våra kunder. För ett fåtal produkter kan ersättningsprodukter komma i fråga, det rör sig i så fall om produkter som kan uppfylla samma funktion som den ursprungligt valda produkten, men som kan vara av annan design och/eller erbjudas till annat pris. För kunder som påverkas kommer NordiCare ta kontakt och på individuell basis hitta en lösning utifrån kundens behov och given situation i åtanke.  På längre sikt och beroende på utvecklingen av situationen och spridningen av covid-19 kan bedömningen komma att se annorlunda ut. NordiCare bevakar och analyserar situationen kontinuerligt och återkommer med uppdaterad information för det fall status skulle förändras. För ytterligare frågo

  Read more
 2. Soon we will open up our webshop to the UK market

  NordiCare is an industry-leading Swedish company in medical technology products, with customers in healthcare and rehabilitation throughout the Nordic region. We design and market carefully selected products and solutions. Our vision is to create products and solutions that add value to our customers. Before the summer we will open up our webshop to the UK market. Until then feel free to contact us if you have any questions about us or our products. With best regards / Katarina Peters

  Read more
 3. Test

  detta är ett test på alla landssidor (short content)
  Read more
 4. Member of Swedish Medtech

  NordiCare is a member of Swedish Medtech...
  Read more
 5. About this website

  Welcome to our website in English...
  Read more